ซ่อมเครื่องยนต์, อู่ซ่อมมินิ

ซ่อมMINI Cooper R50 อาการรถดับกลางอากาศ สตาร์ทไม่ติด

อาการเสีย

– รถดับกลางอาการ สตาร์ไม่ติด
– ติดต่อรถยก ลากมาส่งที่อู่

สาเหตุ

– จากการตรวจเช็คโดยระเอียดพบว่าระบบน้ำมันมีปัญหา น้ำมันไม่จ่ายไปเลี้ยงเครื่องยนต์ เนื่องจากปั๊มติ๊กในถัง และชุดลูกลอยแตกร้าว เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน

วิธีแก้ไข

– เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่แทนชิ้นเก่าที่เสียหาย
– เครื่องยนต์กลับมาใช้งานได้ตามปรกติ
– ส่งมอบรถลูกค้ากลับมาใช้งานได้ตามปรกติ