ระบบเกียร์เป็นระบบที่ใช้ควบคุมทิศทางการขับขี่ หากระบบเกียร์เกิดการขัดข้องนั้นหมายถึงชีวิตและความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

M4 CYCLE SHOP มีบริการตรวจเช็คและซ่อมระบบเกียร์ ด้วยราคาเป็นกันเอง