ปัญหาเกี่ยวกับระบบแอร์ที่พบเป็นประจำ แอร์ไม่เย็น แอร์มีแต่ลมร้อน แอร์เย็นเป็นช่วงๆ แอร์มีเสียงดัง แอร์มีลมเหม็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยว พบในรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 2-3 ปีขึ้นไป สาเหตุมักเกิดจากสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองสะสม เติมน้ำยาแอร์ไม่ได้ระดับ  และอะไหล่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

M4 CYCLE SHOP ให้บริการโดยช่างผู้ชำนาญเฉพาะทาง สามารถให้ข้อมูล คำปรึกษา และบริการซ่อมระบบแอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ

dfnm

lihy

saw