ปัญหาเกียร์พัง เกียร์กระตุก เกียร์ไม่เปลี่ยนออโต้ รถทำความเร็วไม่ได้ มักเกิดขึ้นกับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานนาน เลขไมล์เยอะ หรือ สาเหตุการดูแลระบบเกียร์ไม่ถูกต้อง(ไม่เปลี่ยนนํ้ามันเกียร์ตามระยะเซอร์วิส) การแก้ไขปัญหาเกียร์พังมี 2 ทางเลือก คือ การซ่อมเกียร์และเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่ (ตามแต่ความเสียหาย) ซึ่งทั้ง 2 วิธีนั้น มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องกระทำการโดยช่างผู้ชำนาญเฉพาะทางในเรื่องการวิเคราะห์ประเมินความเสียหายของเกียร์และการลงมือซ่อม

M4 CYCLE SHOP ให้บริการซ่อมเกียร์ MINI Cooper โดยช่างมากประสบการณ์
การันตีงานซ่อมและอะไหล่ทุกชิ้น ในราคาไม่แพง พร้อมใบเสนอราคารายการอะไหล่ก่อนลงมือซ่อม

 

uyo

64

kuf

kyd

ox

pr