อู่ซ่อมมินิ, แนะนำรถมินิ

ไฟเตือนในรถ MINI

แนะนำสัญลักษณ์ ไฟเตือน ต่างๆ ในรถ MINI เพื่อแสดงให้ทราบถึงอาการ และปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้น

สัญลักษณ์หรือไฟเตือนต่างๆ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ไฟเตือนที่ปรากฏขึ้นบนแผงหน้าปัดกลางรถหรือในชุดเข็มวัดรอบและสัญลักษณ์

ที่ปรากฏขึ้นแบบดิจิทัลบนหน้าจอสี่เหลี่ยมในชุดเข็มวัดรอบ โดยทั้งไฟเตือนและสัญลักษณ์บนหน้าจอ อาจปรากฏขึ้นพร้อมกัน เพื่อบอกถึง
สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรถ MINI ครับ

.ไฟเตือน.
.สัญลักษณ์ที่จอ.
.สาเหตุ.
.วิธีแก้ปัญหา.
-ไฟเลี้ยวถูกเปิดอยู่
-ไฟใหญ่ถูกเปิดอยู่
-ไฟตัดหมอกหน้าถูกเปิดอยู่
-ไฟตัดหมอกหลังถูกเปิดอยู่
-เตือนคาดเข็มขัดนิรภัย -คาดเข็มขัดนิรภัย
-เบรคมือถูกยกอยู่
-อุณหภูมิภายนอกรถผิดปกติ -ขับด้วยความระมัดระวัง
-น้ำมันใกล้หมด
-ขับได้น้อยกว่า 50km
-เติมน้ำมัน
-สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้ -เหยียบเบรคหรือคลัตช์ค้างไว้
และกดปุ่มสตาร์ทเพื่อสตาร์ทรถ
-เครื่องยนต์ติด
แต่ประตูฝั่งคนขับถูกเปิด
-ดับเครื่องยนต์
หรือปิดประตูฝั่งคนขับ
-ไฟหน้ารถถูกเปิด
-ไฟ Roadside Parking ถูกเปิด
-ประตูรถถูกเปิดหรือปิดไม่สนิท
-ฝากระโปรงหน้ารถถูกเปิด
-ฝากระโปรงท้ายรถถูกเปิด
-Cruise Control เปิดทำงาน
-แผ่นกั้นหลังคาไม่อยู่ในตำแหน่ง
(เฉพาะ MINI Convertible)
-ไม่สามารถเปิดหลังคาได้
จนกว่าจะปิดแผ่นกั้นหลังคา
-ไฟเตือนสีแดง:
ไม่ได้ล็อคหลังคา
(เฉพาะ MINI Convertible)
-เปิด/ปิดหลังคาจนสุดก่อน
-ความเร็วเกินจะเปิด/ปิดหลังคา
(เฉพาะ MINI Convertible)
-ลดความเร็วก่อนเปิด/ปิดหลังคา
-ไฟเตือนสีแดง:
ระบบยกหลังคาชำรุด-ไฟเตือนสีเหลือง:
ระบบยกหลังคาร้อนจัด
ระบบยกหลังคาชำรุด
ไม่ได้ปิดฝากระโปรงท้าย
(เฉพาะ MINI Convertible)
-มีปัญหากับตำแหน่งหลังคา
-ทดลองปิดหลังคาด้วยมือ
-เข้าศูนย์บริการตรวจสอบ-ทดลองปิดหลังคาด้วยมือ
-ปิดฝากระโปรงท้าย
-ฝาถังน้ำมันหายหรือหลวม -ตรวจสอบฝาถังน้ำมัน
-อย่าให้ฝาถังหนีบสาย
-น้ำยาฉีดกระจกเหลือน้อย -เติมน้ำยาฉีดกระจก
-ไฟเตือนสีแดง:
ถึงกำหนดเข้าศูนย์บริการไฟเตือนสีเหลือง:
กดปุ่มสตาร์ทอีกครั้งเพื่อสตาร์ท
-เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค
-กุญแจรีโมทมีปัญหา

-กุญแจไม่อยู่ในรถขณะที่ติดเครื่องไว้
(เฉพาะรุ่นที่มี Comfort Access)

-ตรวจสอบกุญแจรีโมท
-แบตเตอรีกุญแจรีโมทเสื่อม -เปลี่ยนแบตเตอรีกุญแจรีโมท
-เสียบกุญแจทิ้งไว้เพื่อชาร์จไฟ
-เข็มขัดนิรภัยหรือถุงลมนิรภัยชำรุด -เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค
-คาดเข็มขัดแม้ไฟนี้เตือน
-พวงมาลัยพาวเวอร์มีปัญหา -สามารถขับต่อได้
ด้วยความระมัดระวัง
-เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค
-ไฟเตือนสีแดง:
เครื่องยนต์มีปัญหา-ไฟเตือนสีเหลือง:
เครื่องยนต์มีปัญหา
ถูกลดทอนกำลังเพื่อความปลอดภัย
-ไม่สามารถขับต่อได้
ดับเครื่องยนต์
-ติดต่อศูนย์บริการโดยด่วน-สามารถขับต่อได้
ด้วยความระมัดระวัง
-เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค
-ไฟเตือนกระพริบ:
เครื่องยนต์มีปัญหาที่กำลังสูง-ไฟเตือนติดค้าง:
เครื่องยนต์มีปัญหา
ปริมาณไอเสียผิดปกติ
-สามารถขับต่อได้โดยใช้ความเร็วต่ำ
เข้าศูนย์บริการโดยด่วน-สามารถขับต่อได้
โดยใช้ความเร็วต่ำ
-เข้าศูนย์บริการโดยด่วน
-ไฟเตือนสีแดง:
เครื่องยนต์ร้อนจัดไฟเตือนสีเหลือง:
เครื่องยนต์ร้อน
-หยุดรถและดับเครื่อง
เพื่อระบายความร้อน
-ระวังเมื่อเปิดฝากระโปรงหน้า
อาจมีไอน้ำกระเด็น-สามารถขับต่อได้
ด้วยความระมัดระวัง
-เข้าศูนย์บริการโดยด่วน
-ไฟเตือนสีแดง:
-แบตเตอรีเสื่อมสภาพโดยสมบูรณ์
หรือไดชาร์จมีปัญหา-ไฟเตือนสีเหลือง:
แบตเตอรีเสื่อมสภาพ
หรือขั้วแบตฯ ไม่แน่น
-ตรวจเช็คแบตเตอรี
หรือไดชาร์จโดยด่วน
-มีโอกาสที่จะสตาร์ทไม่ติด-ตรวจเช็คแบตเตอรีโดยด่วน
-ไฟเตือนสีแดง:
-แบตเตอรีเสื่อมสภาพโดยสมบูรณ์
หรือไดชาร์จมีปัญหา-ไฟเตือนสีเหลือง:
แบตเตอรีเสื่อมสภาพ
หรือขั้วแบตฯ ไม่แน่น
-ตรวจเช็คแบตเตอรี
หรือไดชาร์จโดยด่วน
-มีโอกาสที่จะสตาร์ทไม่ติด-ตรวจเช็คแบตเตอรีโดยด่วน
-ระบบไฟฟ้ารถยนต์มีปัญหา -ไม่สามารถขับต่อได้
-ติดต่อศูนย์บริการโดยด่วน
-ระบบไฟฟ้ารถยนต์มีปัญหา -ไม่สามารถขับต่อได้
-ติดต่อศูนย์บริการโดยด่วน
-ไฟเตือนสีแดง:
สตาร์ทเตอร์มีปัญหา
หรือไม่สามารถสตาร์ทได้
หรือระบบไฟส่องสว่างมีปัญหาไฟเตือนสีเหลือง:
ระบบควบคุมไฟเบรคมีปัญหา
หรือระบบจ่ายน้ำมันมีปัญหา
หรือระบบขับเคลื่อนมีปัญหา
-เข้าศูนย์บริการโดยด่วนทุกกรณี
-ไฟเตือนกระพริบ -DSC หรือ DTC ทำงาน(เป็นอาการปกติ)
-ระบบ DTC ถูกเปิดใช้งาน
-DSC และ DTC ถูกปิดการทำงาน -ขับขี่ด้วยความชำนาญเท่านั้น
(เช่นในสนามแข่ง)หากไฟนี้ติดโดยไม่ตั้งใจ
อาจเผลอไปโดนปุ่มนี้
ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง
เพื่อเปิดระบบตามปกติ
-DSC และ DTC ถูกปิดการทำงาน -ขับขี่ด้วยความชำนาญเท่านั้น
(เช่นในสนามแข่ง)หากไฟนี้ติดโดยไม่ตั้งใจ
อาจเผลอไปโดนปุ่มนี้
ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง
เพื่อเปิดระบบตามปกติ
-DSC และ DTC มีปัญหา -สามารถขับต่อได้ ด้วยความระมัดระวัง
-เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค
-DSC และ ABS มีปัญหา
-ระบบวัดลมยางมีปัญหา
-สามารถขับต่อได้
ด้วยความระมัดระวัง
-หลีกเลี่ยงการเบรครุนแรง
-หลีกเลี่ยงการคิกดาวน์
-เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค
-DSC และ ABS มีปัญหา
-ระบบวัดลมยางมีปัญหา
-สามารถขับต่อได้
ด้วยความระมัดระวัง
-หลีกเลี่ยงการเบรครุนแรง
-หลีกเลี่ยงการคิกดาวน์
-เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค
-ไฟเตือนสีแดง:
ยางรถยนต์มีปัญหา-ไฟเตือนสีเหลือง:
ระบบวัดลมยางมีปัญหา
-หยุดรถด้วยความระวัง
-ตรวจสอบยางรถยนต์-เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค
-ไฟเตือนสีแดง:
ชุดโปรแกรมเกียร์มีปัญหา
อาจเข้าเกียร์ได้โดยไม่เหยียบเบรคไฟเตือนสีเหลือง:
ชิฟล็อคเกียร์มีปัญหา
สัญญาณเบรคมีปัญหา
อาจเข้าเกียร์ได้โดยไม่เหยียบเบรค
-สามารถขับต่อได้
ด้วยความระมัดระวัง
-เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค
-ไฟเตือนสีแดง:
ชุดเกียร์ร้อนจัดไฟเตือนสีเหลือง:
ชุดเกียร์ร้อน
-หยุดรถด้วยความระมัดระวัง
-เข้าเกียร์ P
-ทิ้งไว้เพื่อระบายความร้อน
-เข้าศูนย์บริการโดยด่วน-สามารถขับต่อได้
ด้วยความระมัดระวัง
-หลีกเลี่ยงความเร็วสูง
-เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค
-ไม่ได้เข้าเกียร์ P -รถอาจถูกเข็นหรือเลื่อนไถลได้
-ไม่ได้เข้าเกียร์ P -ไม่สามารถดับเครื่องได้
-Cruise Control มีปัญหา -เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค
-Park Distance Control มีปัญหา -เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค
-หลอดไฟภายนอกรถขาด -ตรวจสอบหลอดไฟนอกรถ
ดวงใดดวงหนึ่งขาด ไฟหรี่ ไฟเบรค
ไฟถอย ไฟตัดหมอก ไฟเลี้ยว
ไฟส่องป้ายทะเบียนหลัง
-ไฟหน้าหรือไฟตัดหมอก มีปัญหา -ตรวจสอบไฟหน้า หรือไฟตัดหมอก
-ไฟหน้าหรือไฟตัดหมอก มีปัญหา -ตรวจสอบไฟหน้า หรือไฟตัดหมอก
-ไฟหน้าหรือไฟสูงมีปัญหา -ตรวจสอบไฟหน้าและไฟสูง
-ไฟตัดหมอกหลังมีปัญหา -ตรวจสอบไฟตัดหมอกหลัง
-ชุดปรับองศาไฟหน้ามีปัญหา -เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค
-ระดับน้ำยาหม้อน้ำต่ำ -เติมน้ำยาคูลแลนท์โดยด่วน
-ความดันน้ำมันเครื่องต่ำ -ไม่สามารถขับต่อได้
-ติดต่อศูนย์บริการโดยด่วน
-ไฟเตือนสีแดง:
เลยกำหนดเข้าศูนย์บริการ-ไฟเตือนสีเหลือง:
ถึงกำหนดเข้าศูนย์บริการ
-เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค

-เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค

-ปกติ ยังไม่ถึงกำหนดเข้าศูนย์
ใช้ความเร็วเกิดที่กำหนดไว้
-วันที่และเวลาไม่ตรง -ตั้งวันที่และเวลา
-สปอยเลอร์ไฟฟ้ามีปัญหา
(เฉพาะ Coupe และ Roadster)
-ตรวจสอบสิ่งกีดขวาง สปอยเลอร์
-เข้าศูนย์บริการตรวจเช็ค

ข้อมูลจาก http://mini-th.com/mini-info/indicators/

M4 CYCLE SHOP อู่ซ่อมมินิ MINI Cooper (โยธินพัฒนา 3) ซ.ลาดพร้าว 101 โพธิ์แก้ว 3
เรามีอะไหล่ รถ MINI Cooper S R56 N18 ราคาพิเศษ
บริการซ่อมเกียร์ ฟอกเกียร์ ล้างเกียร์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง Mini Cooper S R56 N18
Tel : 087-0539507 , 02-0620466
ID Line technical : oakm4
Follow IG : m4cycleshop
FB page : https://www.facebook.com/m4cycleshopmini
Website : M4Service.com
Website2 : GearServiceCenter.com (บริการฟอกเกียร์)

Share on social networks